Home

Welkom

Deze website geeft handreikingen en informatie voor iedereen die met eergerelateerd geweld in aanraking komt. In eerste instantie zijn dit de intakers en begeleiders in de vrouwenopvang. Hulpverleners die directe contacten hebben met cliënten en die ondersteuning zoeken bij de hulpverlening.

De website is ook interessant voor andere hulpverleners en professionals die meer willen weten over de opvang en begeleiding van slachtoffers. Bijvoorbeeld medewerkers van advies en steunpunten huiselijk geweld of bureaus jeugdzorg. Maar ook aanbieders van jeugdzorg, onderwijsinstellingen, AMW, huisartsen, politie et cetera.

Je vindt hier waardevolle en nuttige handvatten, tips en achtergrondinformatie. Al deze informatie is gebaseerd op jarenlange praktijkervaringen van de vrouwenopvang.

De website met bijbehorende handreikingen zijn een momentopname en dus niet ‘af’. De kennis zal vanuit de praktijk en door onderzoek groeien.

De kern van de site is:

Via het beantwoorden van een aantal vragen, maak je een inschatting.

Op de site staan ook verwijzingen naar achtergrondinformatie, artikelen en instrumenten die aansluiten bij de gestelde vragen.

Met verstand van zaken


 
 
Met verstand van zaken